OPLEIDING: Sociaal-cultureel werker

Sociaal cultureel werker is iemand die...

  • werkt met jongeren, ouderen, migranten of mensen die werkloos zijn 
  • meehelpt de sociale veiligheid in buurten, wijken en dorpen te verbeteren
  • mensen stimuleert om deel te nemen aan de maatschappij
  • projecten en activiteiten organiseert

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 12 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Sociaal-cultureel werker

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 3
Kans op werk (2)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Brouwersgracht
Den Haag