OPLEIDING: Monteur service en onderhoud installaties en systemen

Onderhoud- en servicemonteur is iemand die...

  • installaties en apparaten voor gas, water, centrale verwarming en riolering onderhoudt
  • storingen opspoort en verhelpt
  • reparaties uitvoert
  • met technische tekeningen werkt
  • kapotte onderdelen vervangt en controleert of alles veilig werkt

Waar kun je deze opleiding volgen?

Onderhoudsmonteur installatietechniek

Sector Techniek
Domein Techniek en procesindustrie
Leerweg BBL
Niveau 2
Leerjaren 2
Kans op werk (5)
Kans op stage (3)
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Prins Constantijnweg
Rotterdam

Monteur service en onderhoud installaties en systemen

Sector Techniek
Domein Techniek en procesindustrie
Leerweg BBL, BOL
Niveau 2
Leerjaren 2
Kans op werk (5)
Kans op stage (3)
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BOL 2 Admiraal de Ruyterstraat
Schiedam
BBL, BOL 2 RDM-kade
Rotterdam
BBL 2 Prins Alexanderlaan
Rotterdam