OPLEIDING: Medewerker sign

Signmaker is iemand die...

  • reclameboodschappen voor gevels, billboards, auto's, voetbalvelden en winkels maakt
  • logo's, teksten en ontwerpen digitaal opmaakt 
  • alles weet over fullcolor printen, plotten, snijden, frezen en graveren
  • signproducten monteert

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 12 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Medewerker sign

Sector Economie
Domein Media en vormgeving
Leerweg BBL, BOL
Niveau 2
Leerjaren 2
Kans op werk (2)
Kans op stage (3)
Grafisch Lyceum Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 2 Heer Bokelweg
Rotterdam