OPLEIDING: Basislasser

Metaalbewerker is iemand die...

  • metaal handmatig en met machines bewerkt
  • allerlei technieken gebruikt zoals zagen, boren, buigen, verbinden en verspanen
  • constructies maakt
  • veilig werkt en beschermende kleding draagt

Waar kun je deze opleiding volgen?

Basislasser

Sector Techniek
Domein Techniek en procesindustrie
Leerweg BBL, BOL
Niveau 2
Leerjaren 2, 2 jaar
Kans op werk (4)
Kans op stage (2)
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 2, 2 jaar Admiraal de Ruyterstraat
Schiedam