OPLEIDING: Leidinggevende keuken

Leidinggevende keuken is iemand die...

  • verantwoordelijk is voor alle werkzaamheden in de keuken
  • personeelsplanningen maakt en de taken verdeelt
  • menukaarten samenstelt en het inkoopbeleid regelt
  • op de werkvloer aanwezig is maar ook contact heeft met het management

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 15 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Leidinggevende keuken

Sector Economie
Domein Horeca en bakkerij
Leerweg BBL, BOL
Niveau 4
Leerjaren 3, 3 jaar, 4
Kans op werk (4)
Kans op stage (4)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 3 Koningin Marialaan
Den Haag
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BBL 4 Betaplein
Leiden
Albeda
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 3 jaar Rosestraat
Rotterdam