OPLEIDING: Scheepswerktuigkundige waterbouw

Scheepswerktuigkundige is iemand die...

  • zorgt dat baggerinstallaties, installaties voor de voortstuwing en de pompkamer in bedrijf zijn
  • controles en reparaties uitvoert
  • zowel bovendeks als onderdeks werkt
  • het baggerproces optimaliseert

Waar kun je deze opleiding volgen?

Maritiem waterbouwer / scheepswerktuigkundige waterbouw

Sector Economie
Domein Transport, scheepvaart en logistiek
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4 jaar
Kans op stage (2)
STC mbo college
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 jaar Lloydstraat
Rotterdam