OPLEIDING: Serviceadviseur Mobiliteitsbranche

Serviceadviseur mobiliteitsbranche is iemand die...

  • klanten informeert over de schade, garantie, reparatie en kosten
  • werkzaamheden in de werkplaats plant, coördineert en controleert 
  • inschat hoelang een klus gaat duren en vervangend vervoer regelt
  • offertes en facturen maakt 

Waar kun je deze opleiding volgen?