OPLEIDING: Serviceadviseur Mobiliteitsbranche

Serviceadviseur mobiliteitsbranche is iemand die...

  • klanten informeert over de schade, garantie, reparatie en kosten
  • werkzaamheden in de werkplaats plant, coördineert en controleert 
  • inschat hoelang een klus gaat duren en vervangend vervoer regelt
  • offertes en facturen maakt 

Waar kun je deze opleiding volgen?

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche

Sector Techniek
Domein Mobiliteit en voertuigen
Leerweg BBL
Niveau 3
Leerjaren 3
Kans op stage (4)
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL 3 Scheepbouwweg
Rotterdam