OPLEIDING: Asfaltafwerker

Asfaltafwerker is iemand die...

  • alles weet over het aanbrengen van asfalt
  • met asfaltafwerkmachines en walsen werkt
  • eenvoudig meet- en uitzetwerk verricht en asfalt bijwerkt met de hark 
  • nauw samenwerkt met andere vaklieden in de ploeg

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 1 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Asfaltafwerker

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL
Niveau 2
Leerjaren 2, 2 jaar
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL 2, 2 jaar Parallelweg
Schiedam