OPLEIDING: Opperman bestratingen

Stratenmaker is iemand die...

  • nieuwe bestratingen aanlegt, onderhoudt en repareert
  • ook grond- en rioleringswerk doet en sierbestratingen aanlegt
  • met verschillende soorten stenen werkt 
  • met de hand en met machines werkt
  • tekeningen kan lezen en overlegt met de opdrachtgever

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 4 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Opperman bestratingen

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL
Niveau 2
Leerjaren 2, 2 jaar
Kans op werk (4)
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL 2, 2 jaar Parallelweg
Schiedam