OPLEIDING: Waterbouwer

Waterbouwer is iemand die...

  • helpt bij het aanleggen van bouwwerken in en rondom het water
  • funderingen van beton in sloten en rivieren plaatst
  • beschoeiingen, duikers, houten steigers en kleine bruggen maakt
  • helpt bij baggerwerkzaamheden
  • buiten werkt en allerlei machines gebruikt

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 3 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Waterbouwer

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL
Niveau 2
Leerjaren 2
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Parallelweg
Schiedam