OPLEIDING: Allround constructiewerker

Metaalbewerker is iemand die...

  • metaal handmatig en met machines bewerkt
  • allerlei technieken gebruikt zoals zagen, boren, buigen, verbinden en verspanen
  • constructies maakt
  • veilig werkt en beschermende kleding draagt

Waar kun je deze opleiding volgen?

Allround constructiewerker

Sector Techniek
Domein Techniek en procesindustrie
Leerweg BBL, BOL
Niveau 3
Leerjaren 2, 3
Kans op werk (5)
Kans op stage (3)
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BBL 3 Groen van Prinsterersingel
Gouda
BBL, BOL 2, 3 Betaplein
Leiden
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 3 RDM-kade
Rotterdam