OPLEIDING: Werkvoorbereider installaties

Werkvoorbereider is iemand die...

  • werktekeningen controleert, toetst en aanpast
  • de meest effectieve werkmethoden toepast
  • de bestellingen en inkoop van materialen verzorgt
  • projectplanning en deelschema's opstellen en bewaakt

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 15 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Werkvoorbereider installaties

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL, BOL
Niveau 4
Leerjaren 2, 4
Kans op werk (5)
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Haastrechtstraat
Rotterdam
BBL, BOL 2, 4 Prins Alexanderlaan
Rotterdam