OPLEIDING: Allround waterbouwer

Waterbouwer is iemand die...

  • helpt bij het aanleggen van bouwwerken in en rondom het water
  • funderingen van beton in sloten en rivieren plaatst
  • beschoeiingen, duikers, houten steigers en kleine bruggen maakt
  • helpt bij baggerwerkzaamheden
  • buiten werkt en allerlei machines gebruikt

Waar kun je deze opleiding volgen?

Allround waterbouwer

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL
Niveau 3
Leerjaren 3, 3 jaar
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL 3, 3 jaar Parallelweg
Schiedam