OPLEIDING: Machinist grondverzet

Machinist grondverzet is iemand die...

  • grond verplaatst met grondverzetmachines
  • terreinen geschikt maakt voor de aanleg van wegen of de ontwikkeling van bouwprojecten
  • kanalen, bouwputten en sleuven graaft, bermen en sloten uitbaggert, en terreinen egaliseert
  • verschillende machines kan bedienen en besturen

Waar kun je deze opleiding volgen?

Machinist grondverzet

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL
Niveau 3
Leerjaren 3, 3 jaar
Kans op werk (5)
Kans op stage (2)
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL 3, 3 jaar Parallelweg
Schiedam