OPLEIDING: Bedrijfsleider paardensport en -houderij

Bedrijfsleider paardensport en -houderij is iemand die...

  • helpt bij de aan- en verkoop van paarden
  • medewerkers beoordeelt en personeel aanneemt
  • aandacht heeft voor de klanten
  • veel kennis heeft over de gezondheid, voeding en training van paarden

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 12 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Bedrijfsleider Paardensport en -houderij

Sector Groen
Domein Voedsel, natuur en leefomgeving (EL&I)
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op stage (3)
Lentiz
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Commandeurskade
Maasland