Agogisch medewerker GGZ


Agogisch medewerker GGZ is iemand die...

  • cliënten met psychische of psychiatrische problemen begeleidt
  • hulp geeft op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen en dagbesteding
  • zorgt dat cliënten stapje voor stapje weer kunnen functioneren in de maatschappij
  • samenwerkt met collega's en andere professionals

In het kort...

Je begeleidt mensen in groepen of individueel die geestelijke gezondheidsproblemen hebben en in een instelling of thuis wonen.


Past het bij je?

Betrokken

Je bent betrokken en houdt rekening met de mogelijkheden, wensen en behoeften van cliënten.

Actief

Je weet van aanpakken en bent flexibel. Je stimuleert de zelfredzaamheid van cliënten.

Samenwerken

Je werkt goed samen met andere hulpverleners, vrijwilligers en familie of vrienden van de cliënt.

Skills die je nodig hebt:

  • communicatieve vaardigheden
  • inlevingsvermogen
  • samenwerken
  • enthousiasme

Waar werk je?

Je werkt in de geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg, maatschappelijke opvang, ziekenhuizen, welzijnsinstellingen of sociale werkvoorzieningen.


Je loopbaan

Met een niveau 4-opleiding Agogisch medewerker GGZ kun je doorleren op het hbo en de opleiding Social work gaan doen.


Salaris

Als beginnend Agogisch medewerker GGZ verdien je tussen de 1700 en 2000 euro bruto per maand bij een volledige werkweek (situatie januari 2018).

Locaties voor de opleiding agogisch medewerker ggz

Agogisch medewerker GGZ

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 3
Kans op werk (5)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Aspasialaan
Den Haag
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Van Doornenplantsoen
Zoetermeer