OPLEIDING: Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties

Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties is iemand die...

Waar kun je deze opleiding volgen?

Eerste monteur service en onderhoud werktuigkundige installaties

Sector Techniek
Domein Techniek en procesindustrie
Leerweg BBL
Niveau 3
Leerjaren 3
Kans op werk (5)
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BBL 3 Groen van Prinsterersingel
Gouda
BBL 3 Betaplein
Leiden
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL 3 Prins Alexanderlaan
Rotterdam