OPLEIDING: Gevorderd medewerker Havenoperaties

Gevorderd medewerker Havenoperaties is iemand die...

De gevorderd medewerker havenoperaties werkt bij een bedrijf in of dichtbij de haven. Hij is een schakel tussen de medewerker havenoperaties en de coördinator havenoperaties. Daarnaast overlegt hij veel met andere gevorderd medewerkers havenoperaties. Hij is verantwoordelijk voor de begeleiding van stuwadoorswerkzaamheden en controlefuncties. Werkzaamheden voert hij volgens standaardprocedures uit, maar ook naar eigen inzicht. Hij zoekt zelf naar oplossingen bij storingen in het communicatieproces. De gevorderd medewerker havenoperaties werkt zelfstandig en is gedeeltelijk verantwoordelijk voor het werk van zijn collega’s.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Gevorderd medewerker Havenoperaties

Sector Economie
Domein Transport, scheepvaart en logistiek
Leerweg BBL
Niveau 3
Leerjaren 2 jaar
Kans op werk (5)
STC mbo college
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 jaar Waalhaven Z.z.
Rotterdam