OPLEIDING: Medewerker Havenoperaties

Medewerker havenoperaties is iemand die...

  • machines bedient om schepen te laden en te lossen
  • lading op de juiste manier losmaakt en vastzet en veilig vervoert 
  • verscheepte lading conroleert en het ladingdossier bijwerkt 
  • technische problemen oplost en in ploegendiensten werkt

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 1 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Medewerker Havenoperaties

Sector Economie
Domein Transport, scheepvaart en logistiek
Leerweg BBL
Niveau 2
Leerjaren 2 jaar
Kans op werk (4)
STC mbo college
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 jaar Waalhaven Z.z.
Rotterdam