OPLEIDING: Scheeps- en jachtbouwkundige

Scheeps- en jachtbouwkundige is iemand die...

  • helpt bij de organisatie en bouw van een schip van het begin tot het eind
  • offertes, begrotingen en basisontwerpen maakt
  • contracten afsluit, planningen maakt en materialen inkoopt
  • zorgt dat het de opdracht wordt uitgevoerd en bij de klant wordt afgeleverd

Waar kun je deze opleiding volgen?

Engineer maritieme techniek

Sector Economie
Domein Transport, scheepvaart en logistiek
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4 jaar
Kans op stage (2)
STC mbo college
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 jaar Lloydstraat
Rotterdam