OPLEIDING: Schipper binnenvaart

Schipper binnenvaart is iemand die...

De schipper houdt zich bezig met verschillende werkzaamheden op een binnenvaartschip, waaronder technische werkzaamheden. Hij zorgt voor een goede balans tussen het verloop van het werk en de snelheid. Hij speelt goed in op onvoorziene en gevaarlijke omstandigheden en kan beslissen de werkwijze te veranderen of het werk helemaal stil te leggen. De schipper bepaalt het beleid aan boord en voert ook zelf taken uit. Hij heeft een organiserende rol en stuurt collega’s aan. De schipper werkt zelfstandig en is eindverantwoordelijk als er geen kapitein aan boord is.

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 3 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Schipper binnenvaart

Sector Economie
Domein Transport, scheepvaart en logistiek
Leerweg BBL, BOL
Niveau 3
Leerjaren 3 jaar
Kans op werk (4)
Kans op stage (3)
STC mbo college
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 3 jaar Lloydstraat
Rotterdam