OPLEIDING: Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart SW6

Stuurman-werktuigkundige zeevisvaart SW6 is iemand die...

op een trawler of kotter werkt van maximaal 24 meter en maximaal 30 mijl vanaf de kust. Afhankelijk van het schip waar je op werkt blijf je in de Nederlandse wateren of ga je verder van huis. Belangrijkste taken aan boord zijn het wachtlopen en het onderhouden van de technische installaties. Daarnaast zet je de netten uit en controleer je deze. Na het vangen van de vis verwerk je deze zodat de kwaliteit gewaarborgd blijft. Je streeft daarbij naar een optimale kwaliteit van de vis en werkt volgens de wettelijke voorschriften op het gebied van gezondheid en milieu.

Waar kun je deze opleiding volgen?

Stuurman / werktuigkundige zeevisvaart SW6

Sector Economie
Domein Transport, scheepvaart en logistiek
Leerweg BOL
Niveau 2
Leerjaren 2 jaar
Kans op stage (3)
STC mbo college
Leerweg Duur Locatie
BOL 2 jaar Zuidstraat a
Katwijk