OPLEIDING: Office assistant (Secretaresse)

Secretaresse is iemand die...

  • de post verwerkt en agenda's beheert
  • vergaderingen en bijeenkomsten regelt en voorbereidt
  • afspraken maakt met klanten en collega's
  • de telefoon aanneemt en vragen afhandelt

Bij welke bedrijven kun je stage lopen als je deze opleiding volgt?

Bekijk 10 stages

Waar kun je deze opleiding volgen?

Office assistant

Sector Economie
Domein Economie en administratie 79090
Leerweg BBL, BOL
Niveau 3
Leerjaren 1
Kronenburgh College
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 1 Lange Houtstraat
Den Haag