OPLEIDING: Vestigingsmanager groothandel

Vestigingsmanager groothandel is iemand die...

  • verantwoordelijk is voor de gang van zaken in het bedrijf
  • het logistieke proces aanstuurt en de verkoopactiviteiten coördineert
  • goed met personeel kan omgaan
  • zorgt dat de geplande omzet wordt binnengehaald
  • ervoor zorgt dat de vestiging een goede reputatie heeft

Waar kun je deze opleiding volgen?

International Business Studies - English

Sector Economie
Domein Economie en administratie
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 3
Kans op werk (3)
Kans op stage (3)
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Benthemplein
Rotterdam
BOL 3 Benthemstraat
Rotterdam

Vestigingsmanager groothandel

Sector Economie
Domein Economie en administratie
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 3
Kans op werk (3)
Kans op stage (3)
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Benthemplein
Rotterdam
BOL 3 Prins Alexanderlaan
Rotterdam