BEROEP: Bewegingsagoog

Je gebruikt sport en bewegen als middel om mensen met een bewegingsbeperking te helpen met hun problemen. Je biedt sportactiviteiten aan zoals zaalsporten, fitness en zwemmen. 

Bewegingsagoog is iemand die...

  • werkt met mensen met één of meerdere beperkingen (lichamelijk, psychisch, verstandelijk, sociaal)
  • mensen activeert en hun welzijn probeert te verbeteren
  • vaardigheden met ze oefent zoals lopen, fietsen of zwemmen
  • goed kan omgaan met mensen en hun emoties

Om Bewegingsagoog te worden kun je een opleiding volgen bij:

Coördinator sport- en bewegingsagogie

Sector Veiligheid en sport
Domein Veiligheid en sport
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (2)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Brasserskade
Delft