BEROEP: BOS-medewerker

Als coördinator Buurt, Onderwijs en Sport zorg je voor een goed sport- en beweegklimaat op school en in de buurt. Je motiveert mensen om deel te nemen aan sportieve activiteiten.

BOS-medewerker is iemand die...

  • jong en oud activeert en stimuleert door ze te laten bewegen
  • sportevenementen en toernooien organiseert en coördineert
  • ervoor zorgt dat projecten van sportaanbieders in een stad of wijk goed op elkaar aansluiten
  • op scholen werkt als lerarenondersteuner bewegingsonderwijs en sport

Om BOS-medewerker te worden kun je een opleiding volgen bij:

Sport- en bewegingscoördinator/ BOS-medewerker

Sector Zorg en Welzijn
Domein Veiligheid en sport
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 2, 4
Albeda College
Leerweg Duur Locatie
BOL 2, 4 Van Zandvlietplein
Rotterdam

Sport- en bewegingscoördinator

Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 3 of 4 jaar afhankelijk van het studieresultaat
Albeda College