BEROEP: Agogisch medewerker GGZ

Je begeleidt mensen in groepen of individueel die geestelijke gezondheidsproblemen hebben en in een instelling of thuis wonen.

Agogisch medewerker GGZ is iemand die...

  • cliënten met psychische of psychiatrische problemen begeleidt
  • hulp geeft op het gebied van de persoonlijke verzorging, wonen en dagbesteding
  • zorgt dat cliënten stapje voor stapje weer kunnen functioneren in de maatschappij
  • samenwerkt met collega's en andere professionals

Om Agogisch medewerker GGZ te worden kun je een opleiding volgen bij:

Agogisch medewerker GGZ

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BBL, BOL
Niveau 4
Leerjaren 3, 3 jaar
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Aspasialaan
Den Haag
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Van Doornenplantsoen
Zoetermeer
Albeda
Leerweg Duur Locatie
BBL 3 jaar Slingeplein
Rotterdam
BOL 3 jaar Albrandswaardsedijk
Portugaal
BOL 3 jaar Rosestraat
Rotterdam