BEROEP: Milieu-inspecteur

Kansrijk beroep

Je doet onderzoek naar de bodem, het water, de lucht en afvalstoffen en controleert of bedrijven en mensen zich wel houden aan de milieuwetten.

Milieu-inspecteur is iemand die...

  • monsters neemt en metingen verricht
  • advies en informatie geeft op het gebied van het milieu
  • toezicht houdt en meldingen doet bij milieuovertredingen
  • klachten onderzoekt

Om Milieu-inspecteur te worden kun je een opleiding volgen bij:

Milieu-inspecteur

Sector Groen
Domein Voedsel, natuur en leefomgeving (EL&I)
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op stage (3)
Lentiz
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Parallelweg
Schiedam