BEROEP: Sociaal cultureel werker

Je organiseert activiteiten en begeleidt mensen in buurten, wijken en dorpen die een zwakke sociale of financiële positie hebben. Je werkt met jongeren, ouderen, migranten of mensen die werkloos zijn.

Sociaal cultureel werker is iemand die...

  • werkt met jongeren, ouderen, migranten of mensen die werkloos zijn 
  • meehelpt de sociale veiligheid in buurten, wijken en dorpen te verbeteren
  • mensen stimuleert om deel te nemen aan de maatschappij
  • projecten en activiteiten organiseert

Om Sociaal cultureel werker te worden kun je een opleiding volgen bij:

Sociaal-cultureel werker

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 3
Kans op werk (2)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Brouwersgracht
Den Haag