Sociaal cultureel werker

Je organiseert activiteiten en begeleidt mensen in buurten, wijken en dorpen die een zwakke sociale of financiële positie hebben. Je werkt met jongeren, ouderen, migranten of mensen die werkloos zijn.


Sociaal cultureel werker is iemand die...

  • werkt met jongeren, ouderen, migranten of mensen die werkloos zijn 
  • meehelpt de sociale veiligheid in buurten, wijken en dorpen te verbeteren
  • mensen stimuleert om deel te nemen aan de maatschappij
  • projecten en activiteiten organiseert

In het kort...

Je organiseert activiteiten en begeleidt mensen in buurten, wijken en dorpen die een zwakke sociale of financiële positie hebben. Je werkt met jongeren, ouderen, migranten of mensen die werkloos zijn.


Past het bij je?

Samenwerken

Je werkt graag samen met mensen van jong tot oud en probeert verschillende generaties, culturen, levenssijlten en achtergronden bij elkaar te brengen.

Communicatieve vaardigheden

Je kunt goed met mensen omgaan en brengt mensen met elkaar in contact.

Sociale vaardigheden

Je weet hoe je met confliten en lastige situaties kunt omgaan.

Skills die je nodig hebt:

  • samenwerken
  • organiseren
  • sociale vaardigheden
  • communicatieve vaardigheden

Waar werk je?

Je werkt vanuit wijkaccomodaties, jongerencentra, peuterspeelzalen of een andere vorm van welzijnswerk.


Je loopbaan

Met een niveau 4-opleiding Sociaal werk kun je doorleren op het hbo en Social work gaan doen.


Salaris

Als beginnend Sociaal cultureel werker verdien je tussen de 1800 en 2200 euro bruto per maand bij een volledige werkweek (situatie januari 2018).

Locaties voor de opleiding sociaal-cultureel werker

Sociaal-cultureel werker

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BBL, BOL
Niveau 4
Leerjaren 3, 3-3,5, 4
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Aspasialaan
Den Haag
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Bargelaan
Leiden
BOL 3, 4 Bargelaan
Leiden
Albeda College
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 3-3,5 Slingeplein
Rotterdam

Beroepen met activiteiten organiseren

Sector: Groen
Domein: Voedsel, natuur en leefomgeving (EL&I)

Meer info

Sector: Zorg en Welzijn
Domein: Zorg en welzijn

Meer info