BEROEP: Asfaltafwerker

Je maakt deel uit van de asfaltploeg en werkt met asfaltwerkmachines en walsen aan wegen en bouwterreinen.

Asfaltafwerker is iemand die...

  • alles weet over het aanbrengen van asfalt
  • met asfaltafwerkmachines en walsen werkt
  • eenvoudig meet- en uitzetwerk verricht en asfalt bijwerkt met de hark 
  • nauw samenwerkt met andere vaklieden in de ploeg

Om Asfaltafwerker te worden kun je een opleiding volgen bij:

Asfaltafwerker

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL
Niveau 2
Leerjaren 2
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Parallelweg
Schiedam

Balkman

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL
Niveau 3
Leerjaren 2
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Parallelweg
Schiedam