BEROEP: Machinist grondverzet

Je bestuurt graafmachines en bulldozers en helpt mee bij de aanleg van wegen, rioleringswerken, waterbouwkundige projecten en bodemsanering.

Machinist grondverzet is iemand die...

  • grond verplaatst met grondverzetmachines
  • terreinen geschikt maakt voor de aanleg van wegen of de ontwikkeling van bouwprojecten
  • kanalen, bouwputten en sleuven graaft, bermen en sloten uitbaggert, en terreinen egaliseert
  • verschillende machines kan bedienen en besturen

Om Machinist grondverzet te worden kun je een opleiding volgen bij:

Machinist grondverzet

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL
Niveau 3
Leerjaren 3
Kans op werk (5)
Kans op stage (2)
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BBL 3 Gitstraat
Leiden
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL 3 Parallelweg
Schiedam