BEROEP: Machinist wegenbouw

Met verschillende machines voer je wegenbouwwerkzaamheden uit. Je freest het wegdek in één of meer lagen af.

Machinist wegenbouw is iemand die...

  • asfalt en betonverhardingen aanbrengt en walst (walsen is verdichten of aandrukken)
  • asfaltwalsen, asfaltfreesmachines en asfalteermachines bedient en bestuurt 
  • zelfstandig met wegenbouwmachines werkt
  • de machines ook onderhoudt

Om Machinist wegenbouw te worden kun je een opleiding volgen bij:

Machinist wegenbouw

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL
Niveau 3
Leerjaren 3
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL 3 Parallelweg
Schiedam