BEROEP: Middenkaderfunctionaris landmeetkunde

Je doet metingen voor grondwerkzaamheden in nieuwbouwwijken, bij snelwegen of bij spoorlijnen. Je doet ook metingen voor landkaarten.

Middenkaderfunctionaris landmeetkunde is iemand die...

  • wegen, waterwegen, spoorwegen, kantoren en woningbouwprojecten uitzet en inmeet
  • verantwoordelijk is voor de grenzen van bouwprojecten
  • met analoge en digitale apparatuur werkt en de gegevens opslaat in geo-databases
  • gegevens uitwerkt in papieren en digitale kaarten

Om Middenkaderfunctionaris landmeetkunde te worden kun je een opleiding volgen bij:

Middenkaderfunctionaris Infra

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (3)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Tinwerf
Den Haag
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Parallelweg
Schiedam

Middenkaderfunctionaris Landmeetkunde

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (3)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Tinwerf
Den Haag