BEROEP: Vakman grond-, weg- en waterbouw

Je helpt bij de aanleg van rioleringen en wegverhardingen en doet het grondwerk dat daarvoor nodig is.

Vakman grond-, weg- en waterbouw is iemand die...

  • aan wegen, rioleringen, bestratingen, bermen, waterbouwkundige werken en oevers werkt
  • werktekeningen kan lezen en handig is met gereedschap en machines
  • in een ploegverband en vaak ook 's nachts werkt
  • op grote bouwlocaties in stedelijk en landelijk gebied komt
  • te maken heeft met veel verkeer, diepe bouwputten en zware materialen

Om Vakman grond-, weg- en waterbouw te worden kun je een opleiding volgen bij:

Allround vakman gww

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL
Niveau 3
Leerjaren 3
Kans op werk (4)
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL 3 Parallelweg
Schiedam

Vakman gww

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL
Niveau 2
Leerjaren 2
Kans op werk (4)
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Gitstraat
Leiden
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Parallelweg
Schiedam