BEROEP: Waterbouwer

Je helpt met allerlei werkzaamheden aan oevers van kanalen en rivieren en aan de kust. Je maakt eenvoudige houtconstructies en doet ook baggerwerk.

Waterbouwer is iemand die...

  • helpt bij het aanleggen van bouwwerken in en rondom het water
  • funderingen van beton in sloten en rivieren plaatst
  • beschoeiingen, duikers, houten steigers en kleine bruggen maakt
  • helpt bij baggerwerkzaamheden
  • buiten werkt en allerlei machines gebruikt

Om Waterbouwer te worden kun je een opleiding volgen bij:

Allround waterbouwer

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL
Niveau 3
Leerjaren 3
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL 3 Parallelweg
Schiedam

Waterbouwer

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL
Niveau 2
Leerjaren 2
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL 2 Parallelweg
Schiedam