BEROEP: Middenkaderfunctionaris bouw

Je werkt mee aan nieuwbouw- en renovatieprojecten en maakt planningen, bouwkundige tekeningen, begrotingen en offertes.

Middenkaderfunctionaris bouw is iemand die...

  • betrokken is bij de voorbereiding, uitvoering en het onderhoud van een bouwproject
  • ontwerpen uitwerkt en bouwtekeningen maakt, metingen doet, kosten berekent en planningen opstelt
  • met allerlei mensen samenwerkt 
  • bezig is met veiligheid, gezondheid, milieu en arbo

Om Middenkaderfunctionaris bouw te worden kun je een opleiding volgen bij:

Middenkaderfunctionaris Bouw

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BBL, BOL
Niveau 4
Leerjaren 3, 4
Kans op werk (3)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Tinwerf
Den Haag
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Groen van Prinsterersingel
Gouda
BOL 4 Betaplein
Leiden
Techniek College Rotterdam
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 3, 4 Jan ligthartstraat
Rotterdam
BOL 4 Schiedamseweg
Schiedam

Middenkaderfunctionaris Infra

Sector Techniek
Domein Bouw en infra
Leerweg BOL
Niveau 4
Leerjaren 4
Kans op werk (3)
Kans op stage (3)
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 4 Betaplein
Leiden