BEROEP: Pedagogisch medewerker kinderopvang

Je helpt kleine kinderen bij hun ontwikkeling met spelletjes en andere activiteiten. Je bent ook verantwoordelijk voor de verzorging en begeleiding.

Pedagogisch medewerker kinderopvang is iemand die...

  • graag met kinderen bezig is en goed kan organiseren
  • voor een veilige, gezellige en uitdagende speel- en leeromgeving zorgt
  • kinderen begeleidt bij hun ontwikkeling met sport- en spelactiviteiten, taalspelletjes en muziek en toneelspel
  • regelmatig contact heeft met ouders of andere opvoeders

Om Pedagogisch medewerker kinderopvang te worden kun je een opleiding volgen bij:

Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BBL, BOL
Niveau 3
Leerjaren 2-3, 3
Kans op werk (2)
Kans op stage (3)
mboRijnland
Albeda College
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 2-3 Prins Alexanderlaan
Rotterdam
BBL, BOL 2-3 Buys Ballotlaan
Vlaardingen
BBL, BOL 2-3 Koningin Julianaweg
Middelharnis
BBL, BOL 2-3 Rosestraat
Rotterdam
BBL, BOL 2-3 Slingeplein
Rotterdam
BBL, BOL 2-3 Thorbeckelaan
Spijkenisse
Zadkine
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Benthemstraat
Rotterdam
BOL 3 Eikenlaan G
Spijkenisse
BBL, BOL 3 Marten Meesweg
Rotterdam

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Sector Zorg en Welzijn
Domein Zorg en welzijn
Leerweg BBL, BOL
Niveau 3
Leerjaren 3, 3 jaar
Kans op werk (2)
Kans op stage (3)
ROC Mondriaan
Leerweg Duur Locatie
BBL, BOL 3 Europa
Naaldwijk
BBL, BOL 3 Henri Faasdreef
Den Haag
mboRijnland
Leerweg Duur Locatie
BOL 3 Ambonstraat
Alphen Aan Den Rijn
BOL 3 Groen van Prinsterersingel
Gouda
BOL 3 Polanerbaan
Woerden
BOL 3 Fluitpolderplein
Leidschendam
BOL 3 Van Doornenplantsoen
Zoetermeer
BOL 3 Betaplein
Leiden
BOL 3 Bargelaan
Leiden
Albeda College